Årsmøte - 2007.
webmaster@bsmbk.no   (c) 2004-2014  JSH-WebCon.  (WPM. All rights reserved)
Tirsdag 29.01.2008 ble det avholdt årsmøte i Bergen Skala Modellbåtklubb i Kystlagets møtelokale i Sandviksboder 16. Ved forrige årsmøte møtte 18 stemmeberettigede, det gjorde det i år også. Agendaen ble presentert og gjennomgått av møteleder Svein A. Isaksen. Alle sakene som ble gjennomgått ble vedtatt uten endringer i forhold til styrets forslag. Deretter tok Helge Berntsen seg av presentasjonen av styrets arbeid med nytt kjørevann og Jonn-Stian Hansen informerte litt om klubbens hjemmeside generelt og om publisering av medlemsbåter på hjemmesiden spesielt. Den offisielle delen av møtet ble avsluttet med informasjon om parkeringsproblemene i forbindelse med klubbmøtene på Hurtigruten vinteren 2007/2008.

Etter møtet ble det servert kaffe, skillingsboller og skoleboller. Det var klubbens Cargo-avdeling, ved Frode Bjelland, som stilte med hjemmebaksten grunnet "Cargo-avdelingens gode resultater i fjoråret" som han så kryptisk uttalte. Resultatet av Cargo-avdelingens gode resultater ble meget godt mottatt av de andre fremmøtte, som satte stor pris på de nysteikte bollene…

Årsmøtet ble avsluttet klokken 21.30.