Fakta om Nordisk Mesterskap
Nordisk mesterskap for skala modellbåter arrangeres hvert annet år og går på rundgang mellom de Nordiske landene Sverige, Danmark, Finland og Norge. Neste gang mesterskapet skal arrangeres er på Bornholm i Danmark i 2010. Norge har arrangert dette mesterskapet 2 ganger, i 1992 i Bergen og i 2000 på Askøy.

Mesterskapet følger et modifisert Naviga (www.naviga.org) regelverk. Det konkurreres i følgende klasser uten underoppdeling:
- F2:  Skalamodeller bygget etter orginaltegninger (ikke byggesett). Det konkurreres i bedømming og manøvrering.
- F4A:  Kun konkurranse i manøvrering. Det stilles ikke spesielle krav til modellen.
- F4A-juniorer:  Kun konkurranse i manøvrering. Det stilles ikke spesielle krav til modellen. Utøver må være under 16 år.
- F4B:  Skalamodeller bygget fra byggesett. Det konkurreres i bedømming og manøvrering.   

Det er ingen kvalifisering for å delta. Det eneste som kreves er at man er medlem av en modellbåtklubb i et av de nordiske landene og at man har en modellbåt. Modellen kan i praksis være en plankebit med motor eller man kan låne en båt (klasse F4A). Man kan delta med flere båter men maks 2 pr. klasse. Modellene kan ikke ha funksjoner som forbildet ikke har, f. eks. sidepropeller.

Mesterskapet går vanligvis over 3 dager (fredag-søndag) i juli. Flere familier legger gjerne dette inn som en post i sommerferien.

Mesterskapet starter med bedømming første dag. Hvert land må da stille med minst 1 dommer i hver av klassene F2 og F4B. Dommerne må være en erfaren modellbygger og hentes gjerne blant deltagerne. Man kan ikke dømme i samme klasse som man deltar i. Ved bedømming legges det vekt på førsteinntrykk, utførelse, detaljering og arbeidsomfang. I klasse F2 må orginaltegningene i tillegg legges fram for kontroll av vitale mål. Funksjoner vurderes ikke.

Ved bedømning gis det poeng på en skala fra 0-100. Etter at dommerne har skaffet seg et førsteinntrykk samles de for i felleskap å bli enig om innsnevring av poengområdet. I Falun skulle man ligge mellom 70 og 90 poeng i bedømmingen. Deretter går dommerne en ny runde og gjør en mer detaljert vurdering av modellene. Vedkommende som fikk 92 poeng var finnen Jens-Erik Häggblom som stilte i klasse F2 med en 2,5 meters modell av en havseiler som han hadde brukt 8000 timer på å bygge. Til sammenligning fikk Arve Aadland 84,33 poeng for "Hornelen". En enklere modell som Helge Berntsens U-47 fikk bare 70 poeng da denne har lite arbeidsomfang og få detaljer.

Dag 2 og 3 er det så konkurranse i manøvrering. Hver båt kjører 3 omganger og de to beste omgangene teller, evt. sammen med bedømmingen. Det er lagt ut bøyer (porter) i et trekantmønster og man skal kjøre en bestemt rute. Feilfri kjøring gir 100 poeng. Ved berøring av bøyer eller bom på porter trekkes det poeng avhengig av vanskelighetsgraden på porten. Siste post er å ligge stille i 3 sekunder i en bås uten å berøre kantene. Båsen justeres for hver deltager slik at bredden er 200 mm større en modellens bredde. Man har 7 minutter på seg til å komme gjennom løypen og dette er vanligvis rikelig selv for en båt som ikke går så fort.

Det skal kun være en vinner i hver klasse. Dersom noen ligger likt teller man med også 3. manøvreringsrunde. Er det fremdeles likt blir det omkjøring med ekstra vanskelige portpasseringer.

Det er vanlig med høye poengsummer i manøvreringen. I Falun var det hele 8 deltagere (flere juniorer) som presterte 2 eller flere feilfrie omganger. Dette betyr at dersom en deltagere ligger under med 10 poeng fra bedømmingen så kan det være vanskelig å ta dette igjen i manøvreringskonkurransen. Har man en båt som man vet man ikke vil få mange poeng for i bedømmingen bør men derfor vurdere å heller melde seg på i klasse F4A. Dette er klassen med flest deltagere i NM. Det er også vanlig å delta med 2 båter. I Falun var det flere som hadde en båt med i klasse F2 eller F4B og en båt i klasse F4A. Da hadde de mulighet til å hevde seg selv om de kom dårlig ut i bedømmingen.

Mesterskapet avsluttes med premieutedeling og det er da pokal til de 3 beste i hver klasse.


Norsk deltagelse i Falun
I år var det 3 medlemmer fra BSMBK som var påmeldt til Nordisk mesterskap, Arve Aadland, Arne Bahus og Helge Berntsen. Svein A. Isaksen, Reidar Lekven og Erik Gjertsen ville være med som tilskuere. Av uforståelige grunner er det ingen av de andre klubbene i Norge som viser særlig interesse for å delta i dette mesterskapet så BSMBK var det eneste norske innslaget i år.

Arne var på ferie i Sverige på dette tidspunktet så det var 5 stykker som startet fra Bergen torsdag 17. juli i leid minibuss. Vi kjørte over Filefjell, via Gjøvik rundt Mjøsa og til Elverum. Her overnattet vi i et internat hos den lokale flyklubben. Dagen etter fortsatte vi gjennom 370 km. med endeløse svenske skoger før vi var framme i Falun ved 14 tiden fredag. Mesterskapet skulle egentlig starte kl. 10 men det var også noen finner som var forsinket så det startet ikke før alle var på plass.

Mesterskapet var lagt til en dam like ved hoppbakken i Falun. Dammen er egentlig et reservoar for snøkanoner. Like ved lå også campingplassen "Lugnet" hvor vi leide en hytte.

Mesterskapet ble åpnet av en representant fra hver av de 4 svenske klubbene som var arrangør. Deretter var det bedømming. Arne og Reidar ble valgt til å delta i dommerpanelet. Etter ca. 2 timer var dommerne ferdig, men poengsummene ble ikke kunngjort før dagen etterpå.

I Norge har vi ikke tradisjon for å trene på manøvrering. Vi stilte derfor tidlig opp neste dag for kjøre en testrunde på banen. Det gikk riktig bra, det skulle ikke være vanskelig å kjøre feilfritt. Lørdag skulle alle kjøre 2 omganger. Det er rart hvordan det blir når man har dommere med tidtaking og andre deltagere rundt seg. Da kommer nervøsiteten og man greier plutselig ikke å kjøre feilfritt likevel. Resultatene etter dag 2 var derfor ikke så oppløftende for oss norske. De andre deltagerne trener mye mer på denne type baner og har gjerne nasjonale mesterskap. Det så vi på resultatene som gjerne lå i området 90-100 poeng. Da hjelper det ikke mye med en runde som kun gir 82 poeng.

Lørdag kveld var det stor bankett i restauranten på en bensinstasjon! Her var det bespisning, danskene hadde med en sang med tekst på både svensk og dansk og det ble avholdt lotteri med mange premier. Arne kunne ta med hjem ny verktøykasse, servo og en pakke linker + +. Andre måtte ta til takke med en flaske superlim.

Siste omgang på søndag gikk ikke noe bedre enn de på lørdagen så de norske plasseringene ble som følger:
Arve nr 7 av 7 i klassse F2
Arne nr 7 av 9 i klasse F4B
Helge nr 9 av 9 i klasse F4B

Etter premieutdeling og avslutning kl. 14 bar det samme vei hjem igjen som da vi kom men med eneste forskjell at vi overnattet på Dokka.

Litt av hensikten med å reise til Falun i år var, for oss som ikke har vært med før, å finne ut hva Nordisk Mesterskap egentlig er for noe. Dette er et mesterskap som gjerne flere fra Norge kan delta i. I Falun var det flere konstellasjoner hvor far/sønn eller mann/kone deltok og mange hadde lagt dette inn som en del av ferieprogrammet. Det er ikke nødvendig å ha en stor og flott båt for å delta. Mange av dem som gjorde det best hadde ganske små båter. Portbredden er den samme for alle så en ideel båt er i størrelsen 50-100 cm. og med god kjøl slik at den er retningsstabil. Fart spiller ingen rolle. I Falun var klasse F4A den klassen med flest deltagere, hele 23 stykker.

For oss som var i Falun frister dette absolutt til gjentagelse og vi vil gjerne ha selskap av flere både fra BSMBK og andre klubber i Norge. For å trene på denne konkurranseformen burde vi kanskje søke å dra i gang både klubbmesterskap og et nasjonalt mesterskap. Dette er ikke en konkurranse med høy terskel, her kan absolutt alle delta!
Ballen er herved kastet...

Tekst: Helge Berntsen - Bilder Svein A. Isaksen


Nordisk mesterskap for skala modellbåter i Falun, Sverige, 18-20 Juli 2008
webmaster@bsmbk.no   (c) 2004-2014  JSH-WebCon.  (WPM. All rights reserved)
Vi leide minibuss fra Bergen Bilutleie. Vi hadde leid en 9-seter, men siden denne ble stående på verksted måtte vi ta til takke med en 17 seter. Her vart det selvsagt god plass til 4 personer, så vi kunne godt ha hatt noen flere BSMBK`ere med oss på turen.
Etter en lengre kjøretur fra Bergen overnattet vi i Elverum på en lokal flyplass som driver med glidefly. Her ordnet Reidar med rimelig overnatting inkludert frokost neste morgen. Herfra hadde vi 370 km. til Falun.
I Falun leide vi en flott campinghytte til 5 personer. En slik hytte kostet oss 1.500,- SEK for en weekend.
Arne Bahus som ferierte i Falun på denne tiden bodde på campingplassen like ved hytten.
Helge, Arve og Erik inspiserer løypen fra bryggen ved dammen i Falun.
Dette hadde vært noe å ha hjemme i Norge. Dammen i Falun er tilrettelagt av Falun Kommune slik at modellbåtklubbene har en fast plass å være.
En del bilder fra utstillingen av alle båtene før konkurransen startet. Her ble en del av modellene bedømt av ulike dommere og deretter tildelt en poengsum. Den ble tatt med videre og til slutt lagt sammen med poengene etter seilingen gjennom løypen.
Noen bilder av en stor modell bygget av Jens-Erik Hâggblom fra Finland. Modellen er tro kopi av MS OTSO den største isbryteren som seiler på Østersjøen. Hele modellen er bygget i 0,8 mm. stålplate og veier et sted mellom 80 og 90 kg. Det må tre mann til for å sjøsette modellen. Av detaljer kan det nevnes at modellen har ekte glass i alle vinduer og håndlagde propeller, trenger man å si noe mer? Som bildene viser er dette en meget flott modell på vannet, men å manøvrere gjennom trange bøyer i en slik løype er gjerne ikke så lett.
Nok en modell fra finske Jens-Erik Hâggblom. Denne ishavsseileren i skala 1:14 er 2,5 meter lang og har tatt svimlende 8000 byggetimer å sette sammen. Masten er i karbonfiber og rager 260 cm. over dekket. Også her er detaljene nøyaktig utført og det kan nevnes at modellen har scratchbygget vridbar propell, hydraulisk sidepropell og fungerende anker. Modellen styres over 21 kanaler.
Frokosten inntas søndag morgen i hytta til BSMBK, før siste og avgjørende seiling skal gjennomføres. Selv om poengene etter gårsdagens seiling ikke ble helt på topp er det fortsatt litt håp om å kunne nå et stykke opp på listen til slutt.
Arve har klargjort sin modell av Hornelen, og flytter seg bort på kjørebryggen for så å manøvrere seg gjennom løypen etter beste evne.
Arne Bahus i dyp konsentrasjon for å manøvrere sin lille kriger "Chung Nam" gjennom løypen. Modellen er scratchbygget etter tegning i skala 1:100, men etter noen målefeil underveis visste det seg at modellen ble i skala 1:116... Uansett en flott modell med mange detaljer.
Helge Berntsen konsentrerer seg om å manøvrere sin U-Båt U-47 gjennom løypen. Selv om modellen er liten og smal var det ikke så lett å seile feilfritt gjennom løypen. Dessverre fikk Helge noe radioforstyrrelse underveis, men det gikk heldigvis bra å få manøvrert båten til inn i slusen til slutt.
Det var mange flotte modeller å se på dette stevnet, dette møbelet av en modell er bygget av svenske Håkan Eriksson fra Falun. Det ligger definitivt mange timer bak disse modellene.
Nok et bilde av en flott modell. Modellen er Adolph Bermpohl fra tyske Graupner.
Et bilde fra pokalbordet, her er det tre pokaler i hver deltakerklasse, og noen bilder fra premieutdelingen. Til slutt et fellesbilde av alle vinnerne med pokalen i hånden.

Grunnet kjøre/ hviletidsbestemmelsen måtte vi overnatte i campinghytte på vei hjem. Her leide vi oss inn i denne laftehytten på Dokka Camping.