Modeller av gamle hurtigruter har alltid vært ett særemne for medlemmer i Skala Modellbåtklubb. Etter videreføringen til Bergen Skala Modellbåtklubb som klubben heter i dag er disse modellene fortsatt like aktuell. En del av klubbens medlemmer har opp gjennom årene bygget flere av Hurtigrutens eldre fartøyer, og en del av disse er i dag plassert i monter og står til allmen beskuelse på Hurtigrutemuseet i Stokmarknes. I tillegg til disse kan det nevnes at modellen av D/S Finmarken, bygget av Atle Lamela og Arve Aadland, i dag står om bord i MS Finnmarken.

Torsdag 22.11.2007 ble nok en eldre hurtigrutemodell høytidelig overlevert til Hurtigrutemuseet i Stokmarknes. Overrekkelsen fant sted om bord på MS Finnmarken. Finnmarkens kaptein Sten Magne Engen, som også er formann for Hurtigrutemuseet i Stokmarknes, var naturligvis spent på hvorfor noen av klubbens medlemmer var innom MS Finnmarken denne kvelden. Det fikk han selvsagt tidsnok vite...

Nedenunder vises noen bilder fra selve overleveringen av MS Hadsel til kaptein og formann for Hurtigrutemuseet i Stokmarknes, Sten Magne Engen. Til venstre i bildet ser vi Arve Aadland som har bygget modellen av MS Hadsel i skala 1:50.
Overlevering av MS "Hadsel" til Hurtigrutemuseet i Stokmarknes.
webmaster@bsmbk.no   (c) 2004-2014  JSH-WebCon.  (WPM. All rights reserved)