webmaster@bsmbk.no   (c) 2004-2014  JSH-WebCon.  (WPM. All rights reserved)
Avslutning av BSMBK's klubbmesterskap i manøvrering
Etter at tredje runde av BSMBK's klubbmesterskap ble avsluttet lørdag 17. oktober, inviterte klubben alle medlemmer til felles pizzakveld og premiering av de i alt 8 deltakerene. Erfaringer fra tidligere viser at klubbmøter med bespisning genererer mange fremmøtte, noe som også var tilfelle her. Vi talte 23 fremmøtte som er ganske nøyaktig halve medlemsmassen. Det er sjelden vi ser så mange på våre klubbmøter.

Vi ser oss fornøyd med gjennomføringen av arrangementet, selv om vi underveis har hatt noen utfordringer i forbindelse med dårlig vær og litt utfordringer med å legge ut navigeringbanen. I ettertid har vi modifisert litt på banen. Slik den er laget nå, legges den ut på rundt 30 minutter. Dette gjør at vi kan legge ut banen på en vanlig kjørekveld om sommeren, uten at det går med for mye tid.

På det meste deltok 8 medlemmer i mesterskapet. Det hadde naturligvis vært ønskelig med flere deltakere, noe som hadde generert en annen fordeling av poengene. Siden dette absolutt var en suksess prøver vi å få til et tilsvarende arrangement i løpet av sommeren 2010 og vi håper at flere har mulighet å delta der. Som tidligere nevnt trenger man ikke ha en ferdig båt å kjøre med for å delta. Det er nok at den har motor og radiostyring. For de som ikke er kommet så langt prøver vi å få til en ordning med en lånebåt, eventuelt kan man kjøre med modellen til et annet medlem i klubben.  

For de som ikke var med på arrangementet i denne omgang ble mesterskapet gjennomgått, slik at alle fikk sett hvordan dette fungerer i praksis. Det ble også vist hvordan poengene regnes sammen og hvordan vinnerne kåres til slutt.

Plasseringen etter avsluttet mesterskap ble som følger:

1.    Arne Bahus: 391 poeng
2.    Svein A. Isaksen: 377 poeng
3.    Atle B. Lamela: 376 poeng
4.    Helge Berntsen: 374 poeng
5.    Herman Irgens: 355 poeng
6.    Reidar Lekven: 172 poeng
7.    Jan Helge Johannessen: 169 poeng
8.    Frode Bjelland: 78 poeng

Se forøvrig bilder fra del 1 av mesterskapet her...

Nedenunder vises noen bilder fra kvelden, først fra bespisning med pizza fra Dolly Dimple, deretter ett bilde av pokalbordet og til sist de åtte finalistene med pokal og diplom.
Felles bespisning og 23 medlemmer i Kystlagets Møtelokale i Sandviksboder 16. Vi har i lengre tid lånt dette lokalet til våre innemøter i påvente av egne lokaler. Klubben har fått innvilget søknad om egne lokaler i Bergen Kystkultursenter som vi håper å flytte inn i en gang på nyåret. 
Ett bilde fra pokalbordet. Hver av de 8 deltakerene fikk hver sin diplom og pokal. Første, andre og tredje plass ble markert med pokal i tre ulike størrelser. Fjerde til åttende plass ble pokal i samme størrelse. Pokalene er levert av "Premiebua ANS" i Bergen.
De 8 finalistene med pokal og diplom. Fra venstre: Atle B. Lamela, Arne Bahus, Svein A. Isaksen, Frode Bjelland,
Jan Helge Johannessen, Helge Berntsen, Herman Irgens og Reidar Lekven
     Resultater
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Tellende
resultat
Plass
Navn
R1
R2
R3
R1
R2
R3
R1
R2
R3
1
Arne Bahus
94
98
88
98
100
98
92
93
100
391
2
Svein A. Isaksen
65
97
90
87
87
95
90
88
100
377
3
Atle B. Lamela
96
66
87
36
78
95
88
95
98
376
4
Helge Berntsen
88
78
86
89
98
94
93
83
89
374
5
Herman Irgens
66
94
83
78
83
77
89
82
89
355
6
Reidar Lekven
0
0
0
81
83
89
0
0
0
172
7
Jan Helge Johannesen
84
85
83
0
0
0
0
0
0
169
8
Frode Bjelland
0
0
0
78
0
0
0
0
0
78