webmaster@bsmbk.no   (c) 2004-2016  JSH-WebCon.  (WPM. All rights reserved)
Maritime familiedager 2016 - på Sjøfartsmuseet i Bergen

Helgen 12.-13. november 2016 var det igjen duket for Maritime familiedager på Sjøfartsmuseet i Bergen. BSMBK stilte som vanlig mannsterkt opp med mange flotte modeller på rekke og rad. Godt med besøkende og et godt gjennomarbeidet opplegg både fra Sjøfartsmuseets side og BSMBKs side gjør dette til et kjekt sted å være...

Både barn og voksne lar seg imponere over klubbens modeller og variasjon, og slikt liker vi jo å høre! At det også var mange som hadde inngående kjennskap til en del av de nybygde båtene med lokal tilhørighet var også veldig kjekt. Disse sitter ofte med en kunnskap og kjennskap til detaljer en aldri kan få med seg via tegninger eller bilder, det blir bedre modeller av slikt!

Klubben takker både deltakere og fremmøtte og ønsker på gjensyn om et års tid...!!!