webmaster@bsmbk.no   (c) 2004-2014  JSH-WebCon.  (WPM. All rights reserved)
Modellbåtdager på Sjøfartsmuseet i Bergen.

Helgen 2-3. mai 2009 ble det for første gang arrangert Modellbåtdager, med fokus på bygging av modellbåter, på Sjøfartsmuseet i Bergen. Arrangementet vart først planlagt første helgen i april, men ble av ukjent årsak flyttet en måned frem.

I forbindelse med modellbåtdagene var hovedpoenget at vi skulle vise det vi bygger i klubben, altså en ren statisk utstilling. I tillegg til det måtte vi ha noe som kunne trekke de yngste til Sjøfartsmuseet disse dagene. Her hadde vi tatt med oss det transporterbare bassenget vårt og 3 små modellbåter som de minste og litt større "barna" kunne seile med.
Forrige gang under maritime familiedager hadde vi bassenget med for første gang. Under riggingen oppdaget vi at det ikke var laget etter våre spesifikasjoner og at det også var lekkasje i det. Bassenget ble levert tilbake og reparert av produsenten. I forkant av modellbåtdagene ble bassenget testet med luft, men ved rigging oppdaget vi at bassenget fortsatt var lekk men i noe mindre grad. Lekkasjen var allikevel så stor at bassenget tømte seg over natten, noe som resulterte i at dette måtte fylles opp igjen. Bassenget rommer ca. 4000 liter vann, og når dette forsynes fra en liten vannslange så tar det tid å fylle dette…

Arrangementet åpnet klokken 11:00 og i begynnelsen var det ikke så mange folk, noe som kom oss til gode. Først hadde vi problemer med selve bassenget, og etter hvert så fusket de små modellbåtene også. Litt hurtig reparasjon ble foretatt på stedet, men helt bra ble det ikke og til slutt var det stort sett bare en båt som ruslet og gikk. For å bøte litt på situasjonen ble det i perioder seilt med noen av klubbens båter for oppvisning.

Siden dette arrangementet falt på en konfirmasjonshelg var det vanskelig å få tak i nok utstillere i klubben, men ved arrangementets åpning talte vi ganske nøyaktig 20 modeller av ulik art. Noen modeller var ferdig og noen var under bygging. Helge Berntsen hadde rigget seg til med noen egne bord og demonstrerte dampmaskiner til bruk i modellbåter.

I løpet av helgen ble arrangementet besøkt av media i form av Bergensavisen og Bergens Tidene. Vi hadde også besøk av en journalist fra magasinet Båtliv som ville presentere oss som en klubb. Bergens Tidene laget en liten videosnutt fra utstillingen og Bergensavisen hadde nesten en helside. Alt i alt god PR for klubben vår.
Arrangementet ble forholdsvis godt besøkt med rundt 150 om lørdagen og 200 om søndagen. Åpningstiden var fra klokken 11:00-15:00 begge dagene. Sjøfartsmuseet på sin side var godt fornøyd med besøkstallene.

Nedenunder vises noen inntrykk fra Modellbåtdagene i form av bilder og tekst.


Klubbens transporterbare basseng fylles med vann og gjøres klar for helgens aktiviteter. Dessverre fant vi noen små lekkasjer her og der og disse måtte lappes på stedet.
På bildet under ser vi Herman og Jan Helge med tre solide hender presset mot de to små lappene som dekket hullene, dette kalles godt teamarbeid.
Et par bilder fra bassenget i forbindelse med arrangementet. Her ser vi to av klubbåtene i aksjon ved den lille kaien fremstilt av en toliters isboks. Båtene er byggesett fra henholdsvis Graupner og Billing boats.
Som nevnt hadde vi til tider litt problemer med de små modellene i bassenget. For å "redde" litt av situasjonen seilte vi litt med noen av medlemmene sine båter for oppvisning.
Tre bilder fra selve utstillingen vår inne på museet.
Vi stilte med totalt 20 medlemsbåter av ulik art.
Lekven stilte med sitt siste nybygg, "Andrea Gail" kjent fra filmen The Perfect Storm.
Reidar har lagt ned mye arbeid på denne modellen, noe som gjenspeiler seg på alle detaljene.
Panserskibet Norge bygget av Herman Irgens har vært med på de siste utstillingene i klubben.
Herman har jobbet jevnt og trutt med denne flotte modellen, noe som vises godt på dette bildet.
Helge Berntsen hadde rigget seg til med et par bord og demonstrerte drift av dampmaskiner til modellbåter.
Som eksempel brukte han sin egen modell av slepebåten "Marie Felling".
Mer om denne modellen finnes på
"Medlemmene-siden" vår.