Tirsdag 06.03.2007 ble årets andre temakveld avholdt, med temaet "Batterier".
Helge Berntsen stod for en grundig presentasjon av dette forholdsvis store temaet som ble lærerikt for de fleste. Han la størst vekt på oppbygging av batterier, ulik bruk av batterier, lading og utlading og til sist hvordan man kan lodde sammen egne batteripakker. Helge presenterte temaet i PowerPoint via prosjektor på storskjerm, og alle fremmøtte fulgte nøye med. Spørsmål ble stilt og besvart underveis og for illustrasjon var det tatt med ulike ladere og batterier for å vise hvilke batterityper og ladere som kan benyttes sammen og om hverandre.

Temakvelden ble avholdt i Kystlagets møtelokale i Sandviksboder 16,
og det var også denne gangen godt fremmøte blant klubbens medlemmer.

Nedenunder to bilder fra temakvelden.
Helge Berntsen forklarer fremme ved projektoren, mens medlemmene følger med i "dyp" konsentrasjon rundt bordene.

Temakveld 06.03.2007 - "Batterier"

webmaster@bsmbk.no   (c) 2004-2014  JSH-WebCon.  (WPM. All rights reserved)