Her kan du melde deg inn i Bergen Skala Modellbåtklubb.

Et medlemskap i BSMBK koster fra og med 2007:
                       - Kr. 300,- for voksne medlemmer pr. år.
                       - Kr. 100,- for barn/ungdom under 16 år pr. år.
                       - Gratis for medlemmers barn opp til 16 år.
Medlemskap som tegnes etter 1. juli betaler halv kontingent ut året.

Som medlem i BSMBK oppnår du følgende medlemsfordeler:
  • Mulighet for publisering av dine prosjekter på websiden.
  • Informasjon og invitasjon til arrangementer i regi av BSMBK.
  • Bli en del av ett hyggelig og sosialt hobbynettverk.
  • Kan delta på: Klubbmøter, temakvelder, årsmøter, turer og stevner for å få mer utbytte av hobbyen din og for å kunne fremme synspunkter tilknyttet driften av klubben.
  • Kan være med å presentere klubben og våre aktiviteter til allmennheten i forbindelse med ulike arrangementer.
  • Benytte seg av medlemsfordeler som er tilknyttet medlemskapet.


Som medlem ønsker vi:
  • At du bygger en modell av et gitt forbilde, fortrinnsvis med radiostyring, men det er ingen betingelse. Interesse for hobbyen veier også tungt!
  • At du deltar aktivt på klubbens møter, aktiviteter og større arrangementer som klubben er eller blir involvert i.
  • At du presenterer klubben for publikum som en samlet gruppe, ikke enkeltstående individer som presenterer sitt eget prosjekt. Det viktigste er å fortelle publikum hva vi driver med i fellesskap.
  • At du tar med deg prosjektet ditt på et klubbmøte og presenterer det, selv om du gjerne ikke er kommet så langt. På denne måten får du gjerne svar på ting som du måtte lure på i forbindelse med byggingen. Det er gjerne noen som har løst samme problem før deg.  


Les forøvrig mer om våre medlemsbetingelser her...

Du vil få en e-postbekreftelse om at vi har registrert din innmelding.
Hvis denne e-posten ikke er mottatt innen 3 dager vennligst gi oss en ny beskjed via denne e-post adressen...

post@bsmbk.no
webmaster@bsmbk.no   (c) 2004-2014  JSH-WebCon.  (WPM. All rights reserved)