Bergen Skala Modellbåtklubb - BSMBK:

Skala Modellbåtklubb ble opprettet i 1979 for å ivareta interessen for radiostyrte modellbåter i Bergensområdet, samt det sosiale rundt dette. Med modellbåter menes i denne sammenhengen båter med skalariktig forbilde i henhold til originaltegninger eller lignende. Sommeren 2005 ble klubben slått sammen med den nystartede Bergen Skala Modellbåtklubb (2004) og sammen tok de navnet Bergen Skala Modellbåtklubb, BSMBK.

Klubbmøter avholdes hver tirsdag, hele året. I sommersesongen, fra april og dersom været holder, er det klubbseiling på forskjellige vann i Bergensområdet. Klubbseilingen er normalt fra klokken 19.00 og utover. I vintersesongen møtes vi i egnede lokaler så ofte det lar seg gjøre. På innemøtene i vintersesongen har vi til nå gjennomført en rekke temamøter med relevante innslag til hobbyen vår. Ønsker du f.eks å være tilstede på en av våre klubbseilinger er det bare å ta kontakt med klubben å høre hvor vi er og til hvilket tidspunkt.

Synes du dette virker interessant og samtidig ønsker å være en del av et sosialt hobbyfellesskap, ja da er du hjertelig velkommen som medlem i BSMBK! Du er velkommen enten du bygger seilbåt, dampbåt, cabincruisere, supplybåter, byggesett eller arbeidsbåter, uavhengig av hvilken aldersgruppe du tilhører og hvilken skala du bygger.

Et medlemskap i BSMBK koster fra og med 2007:
                       - Kr. 300,- for voksne medlemmer pr. år.
                       - Kr. 100,- for barn/ungdom under 16 år pr. år.
                       - Gratis for medlemmers barn opp til 16 år.
Medlemskap som tegnes etter 1. juli betaler halv kontingent ut året.

Som medlem i BSMBK oppnår du følgende medlemsfordeler:
  • Mulighet for publisering av dine prosjekter på websiden.
  • Informasjon og invitasjon til arrangementer i regi av BSMBK.
  • Bli en del av ett hyggelig og sosialt hobbynettverk.
  • Kan delta på: Klubbmøter, temakvelder, årsmøter, turer og stevner for å få mer utbytte av hobbyen din og for å kunne fremme synspunkter tilknyttet driften av klubben.
  • Kan være med å presentere klubben og våre aktiviteter til allmennheten i forbindelse med ulike arrangementer.
  • Benytte seg av medlemsfordeler som er tilknyttet medlemskapet.


Som medlem ønsker vi:
  • At du bygger en modell av et gitt forbilde, fortrinnsvis med radiostyring, men det er ingen betingelse. Interesse for hobbyen veier også tungt!
  • At du deltar aktivt på klubbens møter, aktiviteter og større arrangementer som klubben er eller blir involvert i.
  • At du presenterer klubben for publikum som en samlet gruppe, ikke enkeltstående individer som presenterer sitt eget prosjekt. Det viktigste er å fortelle publikum hva vi driver med i fellesskap.
  • At du tar med deg prosjektet ditt på et klubbmøte og presenterer det, selv om du gjerne ikke er kommet så langt. På denne måten får du gjerne svar på ting som du måtte lure på i forbindelse med byggingen. Det er gjerne noen som har løst samme problem før deg.  


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Bergen Skala Modellbåtklubb - BSMBK kan på forespørsel leies ut til ulike arrangementer for ett mindre vederlag, vurdert ut fra arrangementets størrelse og omfang. Klubben disponerer et transporterbart basseng med største utvendig mål 8x5 meter. Bassenget kan justeres og settes sammen i ulike størrelser. Vi disponerer også noen flotte Elias-modeller med radiostyring som er beregnet for at de minste kan få prøve seg som båtførere i bassenget. Ved oppsett av basseng i full størrelse gir det et vannspeil på ca. 7x4 m. og en vannstand på ca. 20-25 cm.

Vi har i den senere tid også gått til anskaffelse av et stort partytelt, 5x8 meter, i stålrørkonstruksjon med vegger i solid PE-duk. Dette kan også nyttes på arrangementer etter behov. Teltet er stort nok til bassenget vårt, da dette kan monteres i ulike størrelser. Teltet kan også nyttes til rene utstillinger m.m.

Hvis dette er interessant, ta kontakt for nærmere info så vil vi vurdere din forespørsel.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


For ytterligere info om BSMBK, ta kontakt med:

Bergen Skala Modellbåtklubb
c/o Reidar Lekven
Postboks 302
5203 OS
Tlf: 56 30 51 40
Mob: 915 90 929
Mail:  post@bsmbk.no     .... eller du kan melde deg inn i klubben ved hjelp av vårt registreringsskjema
                                          som du finner her...


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *BSMBK's styre og vedtekter:

På BSMBK's ekstraordinære årsmøte den 07.10.2014 ble klubbens nye styre godkjent av medlemmene.
Det nye styrets sammensetning er som følger:

Leder: Reidar Lekven
Nestleder: Herman Irgens
Styremedlem og kasserer: Arve Aasland
Styremedlem: Erik Gjertsen
Styremedlem: Terje Olav Gavlen

På BSMBK's årsmøte den 29.01.2013 ble klubbens endrede vedtekter godkjent av medlemmene.

BSMBK er også registret i Enhetsregisteret i Brønnøysund som "Forening/lag/innretning" og er blitt tildelt organsasjonsnummeret; 890 618 022.  Link til Enhetsregisterets oppføring her...


Klubbens vedtekter kan du lese her:
webmaster@bsmbk.no   (c) 2004-2017  JSH-WebCon.  (WPM. All rights reserved)